Happy Dog Randy - (Karma)

 
  • 16.09.2010
  • Emane
  • Vene spaniel
  • Handler: Kerli Kehman